دسته: تیلت

آموزش پوکر, تیلت, تیلت شدن در پوکر, کنترل احساسات در پوکر

تیلت شدن در پوکر چیست و چگونه کنترل می شود؟

تیلت شدن در بازی پوکر باعث استرس و پریشانی می شود که این عصبانیت با بد بیت خوردن ایجاد شده و باعث میشود شما بی منطق بازی کنید و پول زیادی را از دست بدهید . همچنین ممکن است که...