دسته: فیش

آموزش پوکر, فیش

چگونه در برابر بازیکنان ضعیف پوکر آنلاین یا فیش ها بدون مشکل بازی کنیم ؟

مشکل پوکر بازان تازه کار این است که نمی دانند چگونه در برابر بازیکنان ضعیف پوکر آنلاین یا فیش ها بازی کنند!اگر راه بازی با انها را ندانید دچار مشکل می شوید!این بازیکنان ضعیف یا فیش­ها دقیقا کسانی هستند که...